GIỚI THIỆU VỀ XÃ HƯỚNG LỘC - Xã Hướng Lộc - Hướng Hóa

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 1
  • numberArticle - 1
  • numberRelation - 0

Giới thiệu về xã Hướng Lộc

Hướng Lộc là một xã thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam. Xã Hướng Lộc có diện tích 49,58 km², dân số năm 1999 là 1516 người, mật độ dân số đạt 31 người/km²

]]>

Hình ảnh