Chi tiết tin - Xã Hướng Lộc - Hướng Hóa

Đánh giá quy chế phối hợp giữa UBND và UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị

18:10, Thứ Ba, 3-5-2022

(Web Quảng Trị) Ngày 17/4/2015, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động năm 2014, triển khai phương hướng phối hợp năm 2015 và giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đối với UBND tỉnh. Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Nguyễn Quân Chính, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Đức Thắng, TUV, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo, các Sở: Tài chính, KH&CN, Ngoại vụ, VHTT&DL, Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Năm 2014, UBND tỉnh đã duy trì và nâng cao chất lượng công tác phối hợp hoạt động với UBMTTQVN tỉnh trên nhiều lĩnh vực. Phát huy dân chủ gắn với tham gia đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI). Phối hợp tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam. Phối hợp tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới” góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế- xã hội của tỉnh trong năm 2014.
Bên cạnh khẳng định những kết quả đạt được, các đại biểu cũng đã thảo luận, chỉ ra những mặt còn tồn tại trong việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND và UBMTTQVN tỉnh trong thời gian qua như công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt dư luận, tình hình, tâm trạng nhân dân có lúc, có nơi thiếu kịp thời, nhạy bén; công tác phối hợp giải quyết những vấn đề bức xúc, ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân có lúc chưa kịp thời.
Tại buổi làm việc, UBMTTQVN tỉnh đề xuất một số vấn đề như: Đề nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí để UBMTTQVN tỉnh tổ chức tổng kết 15 năm cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, 20 năm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; tạo điều kiện giúp cho UBMTTQVN tỉnh đưa đoàn đại biểu già làng, trưởng bản tiêu biểu ra Hà Nội báo công với Bác; hỗ trợ cho Mặt trận triển khai đề tài nghiên cứu khoa học phát huy vai trò của MTTQ trong giám sát và phản biện xã hội…
Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính đánh giá cao những kết quả phối hợp hoạt động giữa UBND tỉnh và UBMTTQVN tỉnh trong năm 2014. Đồng thời nhấn mạnh: Để phát huy hơn nữa những kết quả đạt được trong việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai bên thời gian tới UBND tỉnh và UBMTTQVN tỉnh cần tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ hơn nữa góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế- xã hội của tỉnh. Trong đó, chú trọng việc phát động tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các sự kiện chính trị quan trọng của quê hương, đất nước; tham gia vận động nhân dân hưởng ứng tích cực thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế- xã hội, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và xây dựng văn minh đô thị. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp Giám sát đầu tư cộng đồng giữa UBND tỉnh và UBMTTQVN tỉnh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động lãnh đạo, điều hành của chính quyền các cấp. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), thực hiện dự án M-Scor (Dân chấm điểm) để đánh giá sự hài lòng của nhân dân với chính quyền, cán bộ, viên chức, góp phần xây dựng chính quyền nhân dân “gần dân, vì dân”.
Về những kiến nghị, đề xuất của UBMTTQVN tỉnh, UBND tỉnh ủng hộ về chủ trương và giao cho các sở, ban ngành liên quan phối hợp với Mặt trận tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết theo quy định hiện hành.

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh